Yem Tarakanlara Lyrics

Xpert LyricsMaşında 5 nəfər idik, biri baqajda
Yalvarırdı "bağışla"
Sonra peyda oldu tanışlar
İşimiz qaldı gecəyə yağışda
Əllərim təmiz, ayaqqalarımsa çirk
Çevik polis gecikir, biz ondan çevik
Radioda oxuyur Çelik, çevir
FM 105, 104, 101
Bugün qabaqdayıq, sabah arxada
Həyat gedir yağ kimi, amma arxadan
Hər bir işdə var xeyir, var xəta

Sür, saxlama
Qışqıran baqajnik hələ deyil sübut
Hamı yatmayıb, Oğuz eli oyaq
X Basatdı, Ziq Zaq Dədə Qorqud
Getmişdik Qazana qapaq qoyaq


Şalvara işəmək eyib şeydi
Bunun üstünə silməyə ver bir şey
Başın deşib atıb, tərpəşək

Sənə görə iki gün maşında yatdım
Gecə benzin qutarıb, maşın da batıb
Brat, uçuruma sür, bunu maşından atın


Şalvara işəmək eyib şeydi
Bunun üstünə silməyə ver bir şey
Başın deşib atıb, tərpəşək

Sənə görə iki gün maşında yatdım
Gecə benzin qutarıb, maşın da batıb
Brat, uçuruma sür, bunu maşından atınBugün sənə kömək etməz tapışlar
Səni gözləyirlər qamışda
Sür dənizə tərəf
Kimdədi alışqan?
Sür, sür, sür
Biraz yavaşla
Suallarım cavabsız, söhbətim açıq
Pu-pu-pu pulumu doğ qancıq
Elə bildi "bağışla"yla söhbət bağlayar
Allah bağışlayar
Dəmirdən ölməyin çox asan olar
Ayağına kubik bağlayırdı uşaqlar
Hələ dəyməyin 10 dəqiqəsi var
Pul çatdı, burax Şəhriyar


Şalvara işəmək eyib şeydi
Bunun üstünə silməyə ver bir şey
Başın deşib atıb, tərpəşək

Sənə görə iki gün maşında yatdım
Gecə benzin qutarıb, maşın da batıb
Brat, uçuruma sür, bunu maşından atın


Şalvara işəmək eyib şеydi
Bunun üstünə silməyə ver bir şey
Başın deşib atıb, tərpəşək

Sənə görə iki gün maşında yatdım
Gecə benzin qutarıb, maşın da batıb
Brat, uçuruma sür, bunu maşından atın
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music