Vur, Komandir, Vur Lyrics

Xatir? ?slam LyricsBir nəzər yetirin, görün dünyada
Bir ölkə varmı ki, son hecası “can”?
Adın canımızla bağlıdır, vətən
Sənə qurban olsun can, Azərbaycan!
Adın canımızla bağlıdır, vətən
Sənə qurban olsun can, Azərbaycan!


Bu gün Mübarizin ruhu oyandı
Şəhidlərin qəbri məşəltək yandı
Bu gün Mübarizin ruhu oyandı
Şəhidlərin qəbri məşəltək yandı
Şəhidlərin qəbri məşəltək yandı


Hər yerdə basılmaz, keçilməz sədd qur
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!


Bir xalqtək, milləttək torpaqda, suda
Səmada bizim də öz payımız var
Öz asimanımız, ulduzlarımız
Öz Günəşimiz var, öz Ayımız var
Öz asimanımız, ulduzlarımız
Öz Günəşimiz var, öz Ayımız var


Qürubu müqəddəs torpağın, daşın
Yurdun basılmasın, əsgər qardaşım
Qürubu müqəddəs torpağın, daşın
Yurdun basılmasın, əsgər qardaşım
Yurdun basılmasın, əsgər qardaşım


Hər yerdə basılmaz, keçilməz sədd qur
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
Vur, komandir, vur!
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music