Vì ??i Lyrics

Quái V?t Tí Hon Lyrics


Buồn đời thì hát mấy câu
Giận đời thì nói thế thôi
Vì đời
Chẳng còn gì mà vui
Chờ người thì thấy rất lâu
Người chờ thì chẳng thấy đâu
Vì đời
Chẳng ai muốn đợi nhau
Vợ mình đẹp nhất hành tinh
Người tình đẹp nhất lúc bình minh
Vì đời
Có tài nên thường linh tinh
Họp hành giải quyết công văn
Học hành thì đói nhăn răng
Vì đời
Học không đi với hành đâu

Chuyện vui buồn trò chơi
Ai ai ơi
Trò chơi là trời cho

Vợ mình đẹp nhất thế gian
Vợ bạn thì chớ có lan man
Vì đời
Đôi khi lòng muốn dối gian
Lời thề thì dễ quên
Tiền thì khó quên
Vì đời
Chẳng ai muốn nợ nhau
Đường vòng thì đến rất mau
Đề phòng người đứng phía sau
Vì đời
Chẳng ai muốn mình đau
Đời còn người kiếm thú vui
Đời mòn người kiếm chỗ chui
Vì đời
Người ta cứ nói là xui
Buồn cười vì ngẫm sự đời
Sự đời còn lắm chuyện cười
Cười ra nước mắt
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music