?t?nha Lyrics

21Rave LyricsEyni üzlər hər gün
Belə sanki tənhayam
Gecə düşər qəmgin
Baxaram ulduzlara


Gecəsi, gündüzü qarışıb
Yoxdur əhvalı soruşan
Necəsən?
Yada sal
Evdəsən, ya haradasan?
Get-gedə alışıram
Gəlir arada yanaşı
Xəyalın yanıma
Deyirəm: “Get, ya da qal”


Sənlə yaşadığımız deyil eyni dünyalar
Fərqli-fərqli insanlar baxır eyni səmaya
Sənlə yaşadığımız deyil eyni dünyalar, o-o-oh
Fərqli-fərqli insanlar baxır eyni səmaya
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music