Thu hoài Lyrics

14 Casper Lyrics


Sáng lướt thấy em, vội dừng chân
Khóe mắt cười, cớ sao tôi ngại ngần?
Ánh sáng lẻ loi chiếu khắp hồn tôi chênh vênh
Đợi với em, cũng đành!
Đông sang, tay chẳng đan, em cứ bình tâm!
Canh năm, gà chẳng gáy, sao vẫn phải thức dậy?
Không ai trách em khi sống một đời riêng em mà có chăng chỉ ngại khi thấy em vội
Đời buồn như lạt gió cuốn nước mắt em kề vai ai, để vai em mỏi mòn
Đợi một ngày những gì đến cũng sẽ đến Em cứ tin đông qua thu lại về
Xin, gió xin chợt đến, thấy em còn mong manh
Mà loanh quanh em chẳng than một câu
Đâu có muốn làm đau!?
Gió chỉ hỏi em sao không đi nhanh?
Gió muốn cuốn em về đâu?
Lóc cóc
Loay hoay
Gió vô tư chạm khẽ môi hồng mà em có hay
Đi mau, đi mau
Cố bước đi thật nhanh tôi vẫn là người đến sau
Tại sao em chẳng quay lại?
Tại sao tôi phải nhẫn nại?
Đợi em qua bao Thu
Hoài gọi qua làn sương mù
Nhưng chẳng thấy em đâu
Tại sao em chẳng quay lại?
Tại sao tôi phải nhẫn nại?
Đợi em qua bao Thu
Hoài gọi qua làn sương mù
Vẫn chẳng thấy em đâu!
Xin, gió xin chợt đến, thấy em còn mong manh
Mà loanh quanh em chẳng than một câu
Đâu có muốn làm đau
Gió chỉ hỏi sao em không đi nhanh
Gió muốn cuốn em về đâu
Đời buồn như lạt gió cuốn nước mắt em kề vai ai, để vai em mỏi mòn
Đợi một ngày những gì đến cũng sẽ đến Em cứ tin đông qua thu lại về
Xin, gió xin chợt đến, thấy em còn mong manh
Mà loanh quanh em chẳng than một câu
Đâu có muốn làm đau
Gió chỉ hỏi sao em không đi nhanh
Gió muốn cuốn em về đâu
Gió muốn giữ em thật lâu
Em muốn đi về đâu
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music