Tanha Nazar Lyrics

Xaniar Lyrics

دزدیدی از من آرزوهامو
من از تو دارم تنهاییامو
پروازو دیدی بال و پرت رفت


خاطره‌هامون از خاطرت رفت


تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
وقتی نیستی واسه کی بخونم؟
تو نباشی واسه چی بمونم؟


هر جای این شهر رد من و تو
کی عاشقی کرد قد من و تو؟
گفتی می‌مونی امَا دلت رفت


خاطره‌هامون از خاطرت رفت


خیلی وقته که این خیابون تو بارون ندیده ما رو با هم‌دیگه
بدون تو که دنیامی نه، نمی‌خوام یه لحظه دنیا رو ‌دیگه

تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
وقتی نیستی واسه کی بخونم؟
تو نباشی واسه چی بمونم؟


تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
تنها نذار، تنها نذار این دیوونه رو
این دیوونه رو
تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
تنها نذار، نه، تنها نذار این دیوونه رو
این دیوونه رو
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music