QASHIN-GOZUN Lyrics

Xpert Lyrics


Qaşın gözün də bu kainatın əsəri
Qoca ağ atım başa vuracaq neçə zorlu səfəri
Ya da hansı canlı gətirəcək sonra zəfər xəbəri
Yolunu kainatın öbür ucuna tutan ərmişlər
Gediş sənə vərdişdi
Məni bilir Zərdüştdə
Səni sevir hər gic
Yolunu cəhəmməmin qapısına salan alimlər
Nə qədər zalimsə
O qədər salimdir
Ya da ki dərviş

De mənə, de mənə
Hansı tərəfədir yol
Baxıb soluna və sağına
Daşıyıram zənbilimdə mücəvhərim bol
Tökməmişəm mirvarini donuzun qabağına
Qapılmışam ağacların, çiçəklərin sehrinə
Nəsə hava açıb zehnimi
Oxşadacam əynimdəkini heyvanlarım geyminə
Yenə günəş düşüb meylimə
Bizə dərman ola bilər ancaq təbiət ana
Bütün axımlarım fövqündəyəm
İşlədikcə nüks elədi tərbiyə qana
Özümü buralarda gördüyüm dövrdəyəm

Qaşın gözün də bu kainatın əsəri
Qoca ağ atım başa vuracaq neçə zorlu səfəri
Ya da hansı canlı gətirəcək sonra zəfər xəbəri
Yolunu kainatın öbür ucuna tutan ərmişlər
Gediş sənə vərdişdi
Məni bilir Zərdüştdə
Səni sevir hər gic
Yolunu cəhəmməmin qapısına salan alimlər
Nə qədər zalimsə
O qədər salimdir
Ya da ki dərviş
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music