Ông Tr?i Cô ??n Lyrics

Quái V?t Tí Hon Lyrics


Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu nhau
Trên những đám mây hồng
Mỗi chiều đôi trai gái dập dìu
Những bước chân

Dừng bên quán vắng
Ta tự hỏi lòng
Sao ta vẫn hoài cô đơn?
Chẳng phải vì ta một mình

Nhìn lên cao
Ta hỏi trời xanh
Đất trời có giống như ta?

Rồi có một chiều chú chim câu
Bay một mình dưới trời bao la
Vẫn những đám mây hồng
Rồi có một chiều đôi tình nhân
Không còn dập dìu nơi quán vắng

Những bước chân không còn chung lối
Ta tự hỏi lòng
Họ cũng như ta
Chẳng phải mình ta cô đơn

Ôi Ông Trời của tôi
Nhiều năm qua Bà Trời ở đâu?
Bà xa ông rồi vì ông cao vời
Chọn thế gian, đời còn được niềm vui
Có khi trong màn đêm
Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng Nga
Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá lạnh
Trời cũng cô đơn như mọi người...
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music