Ölmü? S?d?fl?r v? ?nsanlar Lyrics

Qaraqan Lyrics


Bu vaxta qədər yazdığlarımı unut, dost
Mən ölmüş sədəflər topladım quru sahildən
Arxamca qoyduğum ləpirləri izləri poz
Məni anlamayacağ vicdansızlar, cahillər
Bu vaxta kimi açdığım qapıları bağlar..
Ruhum qışqırırdı dünyaya, indi səssiz ağlar..
İndi gizlətməy vaxtı şeirləri hər çirkli əldən..
Bu gündən onlar üçün Qaraqan lal, onlar kar..
Bu vaxta qədər yazdığlarımı unut, dost
Bu cümlələr olmayacaq sənə həyatda kömək..
Axı vicdan çox pis bir xəstəliydi ondan qorx..
Bu pilləkənlər qalxır yuxarı və olmur enmək
Və yoxdu pul və xoşbəxtlik bu qanlı sətirlərdə
Sən tapa bilməyəcəksən xeyir bu sətirlərdən
Və yalnız bir həqiqət anladım iyirmi beş ildə
Bütün insanlar satılır, fərq yalnız sıfırlarda.

Bu vaxta qədər yazdığlarımı unut, dost
Şeirlər xilas eləmir dünyanı, bunu anla
Mən onlara gətirdim bir neçə seçilmiş söz
Onlar tullayıb sözləri yapışdılar məndən..
Sən bu insanları hələ yaxşı tanımırsan, dost
Onların xislətində düyünlənmiş şər və iblis..
Mən Allahın axtardım izlərin bütün yollarda..
Amma ki, yollar qum, yollar çirk, yollar toz..
Mənə olan sevgini böl və payla yaxınlarına
Doldur acgöz gözlərinə və doldur qarınlarına..
Qurban ver onlara məni və söyüb yanlarında
Onları qaldır göylərə, məni et heçnə, toz
Onların qürurlarını sığallayıb təriflərlə
Danış güclərindən və vurğulayıb məntiqlərini.
Məni öldür və vəsiyyətimi saxla yadında
Mən bağışlayıram düşmənlərimin günahlarını.
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music