Ô Tr?ng Lyrics

Quái V?t Tí Hon Lyrics


Hôm nay lại đứng bên cầu
Dòng sông nước chảy, ngược dòng hay xuôi
Bâng khuâng nhặt chiếc lá rơi
Thả theo dòng nước biết ta ngược dòng...

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Tình yêu anh vẽ từng ô...
Đời nhiều ô trống, tình không vẹn mười...

Ước gì làm kẻ vô tâm
Còn hơn lòng có mà không ai cần
Nếu đời sống chỉ ba mươi...
Ba mươi năm nữa trốn đâu bây giờ

Chiều nay bóng nắng vật vờ...
Giờ ta mới hiểu bây giờ mình ngu

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Tình yêu anh vẽ từng ô...
Đời nhiều ô trống tình không vẹn mười

Gió chiều lại thổi qua đồng...
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây...
Cò sao không sải cánh bay...
Chiều nay gió thổi cũng như mọi ngày...
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music