Neynim Lyrics

21Rave LyricsGözləri açıb onları görməsəm, neynim?
Dözməz buna axı mənim heç cür beynim
Məndən sənə dəyməz heç cür xeyrim
Hər gün sənə görə başqa maska geyinirəm


Günün sonunda çıxdın özünün axırına
İstəsəm də, qalmaz yarına
Gecə həsrət qaldım saçlarına


Mənə inan, ol mənə təslim
Yoxsa baş verər çox tərslik
Bilirəm, yenə aldadır məni o
Qulağıma pıçıldayıb səsləyir
Tuturam ağzını ki, day bəsdir
Mənim ona marağım yox
Olar nə qədər yalan, yalan?
Tanrını qarşıma alaram
Bilsəm belə, bir də açılmayacaq bu sabah
Daşıdığım izlər dönüb olub yara artıq
Anlamırsan amma
Düşüncələr boğur, məni sallayıblar dar ağacından
Ruhum baxıb deyir: “Özün elədin, mən neynim?”

Gözləri açıb onları görməsəm, neynim?
Dözməz buna axı mənim heç cür beynim
Məndən sənə dəyməz heç cür xeyrim
Hər gün sənə görə başqa maska geyinirəm
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music