????????? (??? ????????? ? ???????) (minibus) Lyrics

??????????? ??? (KOSMONAVTOV NET) Lyrics

П-п-плакала маршрутка
Пока я орал


Плакала маршрутка
Пока я, пока я, пока я
Пока я орал
Пока я орал
Ты текла в трубку
Пока я, пока я, пока я
Пока я орал
Пока я орал
Грязная куртка
Глупая шутка
Пара придурков
Пара придурков
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music