DeyilDMXpertdi Lyrics

Xpert LyricsYeah, Xpert a.k.a Rapsychopat!


DeyilDMXpertdir, de indi: "X getdi."
Verse-m keks, dessertdir
Yeyin, deyin: "Məst etdi."
Yaxşı-pis, alın Wester-ni
Trekim best
Eyni test, eyni sual, neynəyim?
Under MC main-də neynəyir?
Qorxma, dağılmaz beynin
Killa dovşanlara dəymir, maybe
Məndən güclü flow-un varsa, baby
Gəl gir feat-ə, mənə gərək deyil Jay-Z
Amma iPod-umda Jay Meel
Albomlarda Məcnun hamı, Leyli hanı?
Shady gətirim, BIG-dədir
Kylie Bakıya lazım deyil
Lady Gaga lady deyil
AzRAP meydir, için, amma geydirmədir, Made in China
Güldürməyə çalışırlar, açılmır ki eynim
Cin içimdə var çıxardaram, bismillah
Niyyətim yox pis, billah
Gangstar'lar da dildə, yoxdu beldə silah
Məndə bel də yoxdur, dil də
Yello öldü, getdi Lay Low
Cərimə zərbəsi, kartın yellow
Hər bir ritm üstə düşür səsim
Bacarırsız kəsin
Rakim-i soruş
Tanısa, verəcəyəm nəzir
Quldurlardan qulağıma səs gəlir
Çırpışdırıb oxuyurlar bəstəmi
Yığıb gəlsəm dəstəmi
Synaps əzər səni!


Pa, pa, ya!
Sonra bir bax
Bir tax qulağına qulaqcığı
Vaxt tap, bil şirəsini qaranlığın
Listen to hardcorе, lesson two
Qaranlıq istədin, qaranlıq budur
Budur, qudurmaq istədin, sanki it
Bu da beat, bu da hit, bu da feat, hеy, kid!
Sənin Kinder Suprise-in
Dənizinin brizi əsmir
Əssə də tərsinə
Bizim sinə bəzisinin tərzinə uyğun deyil
İndi feil ortada, yatır mübtəda
Mövzunu yazdıq, eşidib siz də deyəsiniz "Bəs edər artıq."
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music