CHEKDERD Lyrics

Xpert Lyrics


Təklik aydınlığa xidmət etmirsə, əbəsdir
Tutdum nəfəsimi, ciyərlərim səsini kəsdi
Hər kəsin dərdi özünə bir dəvədir
Min o dəvənin boynun tut
Qorxma bu sənin oyunundur

Çək çək dərd
Çək çək dərd
Çək çək dərd
Çək çək dərd

Bəsdir daha, çəkdin dərd
Bəsdir daha, çəkdin dərd
Bəsdir daha, çəkdin dərd
Bəsdir daha, çəkdin

Ayıqla pirinçin daşını, qumla asan oyun olmur
Sən də sevmirsən asanı
Qırdırdın və
Öldürdün və
Götün var indi saxla zamanı
Tutanda həyatın çəmini çıxırsan çənindən
Boşdur kəlimən
Danışmaq gördüyünün haqqını vermir
Sən qanını soyut və sərinlən

Hamımız eyni dünyada kölə
Hamımız eyni dairədə dövrə
Hamımız eyni bir evdə qoca
Hamımız bir oyuncağa görə
Hamımız gözü yaşlı bir uşaq
Hamımız axtarır isti qucaq
Sonda hamımıza soyuq otaq
Sonda hamımıza çatacaq vaxt

Hamımız eyni dünyada ailə
Hamımız eyni səmada günəş
Hamımız eyni çəməndə görüş
Hamımızın yanağında gülüş
Bəlkə bu oyunun sounda bir işıq
Bir işıq var
O da sənsən
O da sənsən
O da sən!


Hər kəsənin dərdi özünə bir dəvədir!
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music