Çantanda Lyrics

Xpert LyricsBu günə bu gün ağarır başım
Bu günə bu gün çatır otuza yaşım
Bakı axşam verdiklərini səhər alacaq
Bir də getdiyin hər yerdə səndən xəbər alacaq


Nə var çantanda?
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda


10 ildə bu qədər dinləyici
Qonaqdı Hip-hop şəhərimdə
Şəhərim şəhərini sevməlidi
Yəni tərif yaraşır şənimə
Yellən mənlə bir-iki
Şəhriyar sənə deyir ki, nə qədər kirlənsə də ruhum tək Hip-hop atacak çirki
Bəlkə də qaldıra biləcəyimdən də
Ağır yük düşür üstümə
Gün var bir göz qırpımında
Amma gün var təndir 100 günə
Ey, tanımağa bəs elədi məni
Ey, albom tanımağa bəs eləməsə
Çətin başa düşə
Bundan sonra yellənməsə


Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda

Xəbərin yox bizdən, xəbərin
Gecə xəzərin sahilində gəzərik
Xəbərin yox bizdən, xəbərin
Sanki bu şəhərin ürəyində təzəyik


Kədəri unut kədəri
Bakı qollarında açır amma səhəri
Bura nə sənin, bura nə mənim
Külək sovurub aparır o izləri istəmir
Tanıyıram hamısını çantasından
Necə ki itlərimin hamısını xaltasından
Nə var, nə var, nə var almağa hava
Gecə çıxmışam görən soruşur
Çantanda nə var?


Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda
Çantanda

Xəbərin yox bizdən xəbərin
Gecə xəzərin sahilində gəzərik
Xəbərin yox bizdən xəbərin
Sanki bu şəhərin ürəyində təzəyik
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music