??? (Bun3 Sang1 Jyun4) (Live at Hong Kong Coliseum 2017) Lyrics

???? (Tat Ming Pair) Lyrics

半生緣。


綿綿長夜獨守
無謂再怨恨 緣定半生
迢迢長路獨走
尋覓遍遠近 何用人牽引


樂意等候 把心鎖重修
縱千手難偷 愛惜保留
情屬你專有


層層浮華漸喧
重現碎片段 懷念倍添
悠悠浮雲望穿
人事看厭倦 唯獨情不變


立志守候 雨飄風同舟
苦中可忘憂 以歌解愁
疑惑我想透

層層浮華漸喧
重現碎片段 唯獨情不變


立志守候 雨飄風同舟
苦中可忘憂 以歌解愁
疑惑我想透


立志守候 雨飄風同舟
苦中可忘憂 以歌解愁
疑惑我想透


多謝,多謝,多謝!多謝曬!Thank you. Thank you,多謝曬!
All Artists: 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

we all love music