All Lyrics of Cyndi Wang (王心凌)

飄飄 (Fluttering)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

飛吧 (Fly Away)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

黃昏曉 (Dusk, Dawn)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

黏黏黏黏 (Sticky)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

雙人舞 (Duet)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

青春考卷 (Youth Exam)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

非Soul Mate (Not Soul Mate)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

還是好朋友 (Still Good Friends)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

那年夏天寧靜的海 (The Quiet Sea That Summer)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

陪我到以後 (Be with Me)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

陳淑芬與林志豪 (Chén Shù Fēn Lín Zhì Hào)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

迷你電影 (Mini Movie)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

這… (This is…)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

這就是愛 (This is Love)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

遠在眼前的你 (Far Away)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

說不出的味道 (Unspeakable Taste)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

變成陌生人 (Become Strangers)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

輕微 (Slight)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

自行浪漫 (I Wanna Be the One)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

蝴蝶 (Butterfly)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

衣櫥的秘密 (Wardrobe’s Secret)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

翹翹板 (Seesaw)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

翅膀 (Wing)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)

絕配 (Perfect Match)

By

C & Cyndi Wang (王心凌)You are viewing the Song Lyrics or music text